Dostępne i planowane dotacje dla OSP

Ochotnicze straże pożarne (OSP) w Polsce to jednostki ratowniczo-gaśnicze funkcjonujące w formie stowarzyszeń finansowanych z dotacji z budżetu państwa, zbiórek i nie tylko. Do profesjonalnej walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi lokalnymi zagrożeniami potrzebują specjalistycznego sprzętu, pojazdów, a także regularnych szkoleń pozwalających na sprawne i skuteczne reagowanie na zgłoszenia. Z tego powodu zgodnie z przepisami, aby jednostki mogły się rozwijać wiele instytucji i firm oferuje dotacje dla OSP. Zapraszamy do poznania zestawienia informacji dotyczącego możliwych form wsparcia!

Aktualne dotacje dla OSP

Co roku dostępne są nieco odmienne dotacje dla OSP, które różnią się zakresem finansowania, warunkami pozyskania środków czy sposobem składania wniosków. Zwykle jednak wsparcie pieniężne pozyskać można od instytucji, takich jak:

  • Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy – udostępniający środki z budżetu państwa wyłącznie jednostkom włączonym do KSRG,
  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dostarczający dotacje dla stowarzyszeń OSP w całym kraju, aby poprzez ich doposażenie podnieść gotowość lokalnych służb ratowniczych,
  • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – zapewniające finanse z budżetu państwa dla jednostek niewłączonych do KSRG,
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – na przykład w 2023 roku przyznająca zestawy R1 dla stowarzyszeń funkcjonujących na terenach wiejskich w ramach programu wsparcia ratownictwa przedlekarskiego,
  • a także wiele innych podmiotów, na przykład Fundacja Orlen, Fundacja ENEA, Fundacja Grupy PER czy Fundacja Siepomaga.

Jednostki OSP mogą liczyć na dofinansowania dla różnego rodzaju sprzętu, w tym specjalistycznych kombinezonów, butów, hełmów czy aparatów oddechowych. Zwykle w rozporządzeniach instytucji znaleźć można wykazy konkretnego wyposażenia. Jeśli szukasz sklepu online z profesjonalnym sprzętem w korzystnej cenie – koniecznie poznaj rozbudowaną ofertę firmy FHU Hero!